BRF S.A.
Miratorg Agribusiness Holding LLC
Cherkizovo Group
Prioskolie
Myasoprom Korovino
Mikoyanovsky Meat Processing Plant
MYASOKOMBINAT PAVLOVSKAYA SLOBODA LLC
Gapresurs