1 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (600026.SH)
2 COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co. Ltd. (600428.SH)
3 Shanghai Yatong Co. Ltd. (600692.SH)
4 Tianjin Tianhai Investment Co. Ltd. (600751.SH)
5 Ningbo Marine Co. Ltd. (600798.SH)
6 Lanhai Medical Investment Co. Ltd. (600896.SH)
7 COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. (601866.SH)
8 China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. (601872.SH)
9 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (601919.SH)
10 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (603167.SH)
11 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co. Ltd. (000520.SZ)
12 Hainan Strait Shipping Co. Ltd. (002320.SZ)
13 Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd. (600004.SH)
14 Shanghai International Airport Co. Ltd. (600009.SH)
15 Xiamen International Airport Co. Ltd. (600897.SH)
16 Shenzhen Airport Co. Ltd. (000089.SZ)