OMRON
Panasonic
TE
HELLA KGaA Hueck
FUJITSU
YM Tech
NEC-TOKIN (KEMET Electronices)
HAERBIN ACHENG
HONGFA Group
Guizhou Space Appliance
Johnson Electric
Sanyou Relay
DAJAN Holding Group
Hu Gong Auto-Electric
TianYi Electrical
VALIN Group
Dalian Jiedigao
Meisho Electric
Cixi Auto Parts Factory
Huyu Group
Song Chuan Group